این سمینار با حضور دو تن از کارشناسان شرکت تولید کننده سازه های قوسی فلزی از کشور کره جنوبی تشکیل گردید و با استقبال کلیه شرکت کنندگان مواجه شد. 

در این سمینار مباحثی همچون چگونگی فرآیند تولید، مزایا، تنوع کاربرد و نحوه اجرا توسط کارشناسان شرکت اطلس ساباط و مهندسین کره ای به حضور شرکت کنندگان گرامی رسید.