سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تهران. برج میلاد. 24 و 25 آبان ماه 1394

کاربرد سازه های قوسی فلزی با قابلیت نصب سریع در اجرا و مقاوم سازی پل های آسیب دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه (شرکت اطلس ساباط با همکاری متخصصین کشور کره جنوبی)