تعمیر و نگهداری پلهای قدیمی و آسیب دیده گاها هزینه هایی بیش از احداث یک پل جدید را در بر دارد ولی به دلیل ملاحظات مختلف از قبیل حفظ آثار باستانی، عدم امکان انسداد جاده های اصلی و شریان های حیاتی و...نمیتوان برخی از پل های قدیمی را تخریب نمود که با استفاده از سازه های قوسی فلزی امکان بهسازی و مرمت پلهای قدیمی و همچنین افزایش ظرفیت بار بری پلها را به راحتی امکان پذیر می باشد.

 

ترمیم پل
ترمیم پل قوسی فلزی
 
کاتالوگ اطلس ساباط