یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات احداث تونل ها پس از حفاری، انجام تحکیم اولیه واجرای لاینینگ میباشد که این روش به دلیل استفاده از لتیس و مش بندی و اجرای شات کریت بسیار زمان بر می باشد و باعث آلودگی بسیار زیادی در فضای تونل می شود.با اجرای سازه های قوسی فلزی میتوان علاوه بر افزایش سرعت حفاری، کلیه پروسه تحکیم را حذف و فضای ما بین سازه و تونل حفاری شده را براحتی با مصالح مناسب پر کرد.

 

سازه توسی فلزی و تونل
سازخ قوسی فلزی و تونل
کاتالوگ اطلس ساباط