انواع سازه های خاکی- فولادی با توجه به شکل، ابعاد سازه ای و زمینه کاربرد در جدول (1-10) خلاصه شده است. در جدول (1-10) تنها به ابعاد سازه های تیپ و متداول اشاره شده است. برای پروژه های خاص بنابر نیاز کافرما ابعاد بزرگ تر قابل طراحی است. بزرگ ترین دهانه ای که تاکنون در دنیا اجرا شده است، سازه قوسی به دهانه 27 متر می‌باشد که جهت احداث یک جاده معدنی در کانادا طراحی و ساخته شده است.

 

جدول (1-10) انواع اشکال، ابعاد و کاربردهای سازه های خاکی- فولادی [4]