این پروژه به درخواست راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی مدت 4 روز در سال 1395 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: مسیر راه آهن سیرجان - بندرعباس استان کرمان

کارفرما: راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پیمانکار: الوند راه کندوان

مشاور پل: همایش کار و اندیشه

دهانه: 6 متر

عرض: 8.5 متر

مدت اجرا: 4 روز

کاتالوگ اطلس ساباط