پروژه شهر آفتاب این پروژه به درخواست سازمان مهندسی و عمران شهر تهران طی مدت 5 روز در سال 1395 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان تهران

کارفرما: معاونت فنی و عمرانی

پیمانکار: قرارگاه خاتم الانبیا

مشاور: شرکت هگزا

دهانه: 2 متر

طول: 53 متر

مدت اجرا: 5 روز

کاتالوگ اطلس ساباط