پروژه شهید خرازی این پروژه به درخواست شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل ونقل کشور در سال 1395 توسط شرکت اطلس ساباط در حال اجرا می باشد.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان تهران

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل ونقل کشور

پیمانکار: شرکت بهاردیمه

مشاور: شرکت هگزا

دهانه: 8.5 متر

طول: 180 متر

مدت اجرا: در حال اجرا

کاتالوگ اطلس ساباط