پروژه چهار محال

این پروژه به درخواست اداره راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری طی مدت 1 روز در سال 1390 توسط شرکت اطلس ساباط اجرا گردید.

 

مشخصات فنی

محل پروژه: استان چهارمحال و بختیاری

کارفرما: اداره راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری

پیمانکار:  شرکت راهسازی توازن تردد

مشاور:  شرکت مهندسین مشاور ابینه طراحان البرز

دهانه:  3 متر

عرض: 10 متر

مدت اجرا: 1 روز

کاتالوگ اطلس ساباط